Gadewch i’r straeon anhygoel hyn o lwyddiant gwyrdd a gyflawnwyd gan Arweinwyr Hinsawdd ifanc ac ysgolion eraill eich ysbrydoli chi.

Ysgolion

Children learning about beekeeping

Creu ‘buzz’ gyda gwenyn

Sut wnaeth ysgol gynradd yng Ngorllewin Swydd Efrog greu crwybr o bartneriaethau ym maes gwenyna.

Boy using chemistry set

Eco yw ein USP

Sut wnaeth Damers First School weithio’n galed i leihau plastig untro a helpu i sicrhau bod Dorchester yn cael statws Cymuned Di-Blastig.

Children stand in a line in wellington boots

Gwneud eich ysgol yn wyrdd

Sut mae ysgolion yn cynnal prosiectau eco ac yn buddsoddi mewn mentrau eco.

Small boy watering plants

Torri carbon, torri costau

Sut mae ysgolion ledled y DU yn cofrestru i ddod yn ddi-garbon o fewn degawd – a sut gallai gwneud yr un peth arbed arian i’ch ysgol.

A class of children gathered round a presentation

Cynllun amgylcheddol yr ysgol

Mae prosiect Ysgolion sy’n Gyfeillgar i Natur yn cynnig cefnogaeth arbenigol rhad ac am ddim i ddysgu yn yr awyr agored.

School children outside

Cynllun monitro llygredd aer mewn ysgolion

Sut wnaeth grant £5,000 wrth y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ariannu prosiectau mewn ysgolion i fonitro llygredd aer.

Arweinwyr Hinsawdd Ifanc

Two teenage boys stand in front of a greenhouse in a garden

Harvey Tweats & Tom Whitehurst

Dyma ddau 17 oed sydd ag uchelgais fawr: i ddod â’r llyffantod, y brogaod a’r madfallod rydyn ni wedi’u colli yn ôl.

A group of young people working in a field with tools

Mya Rose Craig

Mae’r ‘Birdgirl’ 19 oed yn Llysgennad Survival International ac yn Hyrwyddwr Siartr y Siartr Coedwigoedd, Coed a Phobl.

A young person looking past the camera

Dara McAnulty

Awdur yn ei arddegau sydd wedi ennill gwobrau am Diary of a Young Naturalist, sy’n manylu ar ei gysylltiad â bywyd gwyllt dros gyfnod o flwyddyn.

Teenage girl in action playing table tennis

Anna Hursey

Chwaraewraig tenis bwrdd wych 14 oed a Phencampwraig Ifanc Fframwaith Gweithredu Hinsawdd mewn Chwaraeon UNFCCC.

Young people standing next to a pollution zone sign

Destiny, Anjali, Kaydine and Nyleti

Mae’r myfyrwyr 17 oed a sylfaenwyr ymgyrch Choked Up yn mynnu gweld gweithredu ar lygredd aer.

Cefn: Adnoddau